pfron logoZarząd Powiatu Gryfińskiego podpisał umowę z PFRON na realizację projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Pieniądze trafią m.in. do Gminy Banie, Gminy Cedynia, Gminy Chojna, Gminy Stare Czarnowo  oraz Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.

Po raz kolejny Powiat Gryfiński przyjął zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do udziału w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”. Program ten ma na celu zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

W tym roku Powiat Gryfiński podpisał umowę na realizację pięciu projektów w obszarze D dotyczącym likwidacji barier transportowych:

  • projekt Gminy Banie pn. „Zakup samochodu (mikrobus) przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Banie” na kwotę 96 616,80 zł ,
  • projekt Gminy Cedynia „Zakup pojazdu do przewozu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym z niepełnosprawnością ruchową” na kwotę 105 000,00 zł,
  • projekt Gminy Chojna pn. „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie” na kwotę 105 000,00 zł,
  • projekt Gminy Stare Czarnowo pn. „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Czarnowo” na kwotę 94 678,50 zł,
  • projekt Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Moryniu” na kwotę 105 000,00 zł.

Busy dla niepełnosprawnych

Blisko 506 295,30 zł to kwota dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozyskana na zakup pięciu busów przystosowanych do przewozów osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Kwota dotacji z PFRON pokryje 70% wartości projektów.  

Podpisanie umów z beneficjentami „Programu wyrównywania różnic między regionami III” nastąpiło 16 września 2021 roku. Projektodawcy mają czas na zakup samochodów do końca czerwca 2022 roku. 

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony