foto 1Z końcem ubiegłego roku, w sali gimnastycznej Zespołu Szkól Ponadpodstawowych w Chojnie, mieszczącej się przy ul. Żółkiewskiego 5, oddano do użytkowania nowe oświetlenie sali oraz zainstalowano uniwersalną tablicę wyników - odpowiednią dla większości sportów halowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, futsal, hokej). W ramach przeprowadzonych prac zdemontowano przestarzałe oprawy oraz zamontowano 12 szt. nowoczesnych, energooszczędnych opraw w technice LED o wymaganym natężeniu oświetlenia dla sal gimnastycznych.

Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu zadania ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w formie dotacji celowej w kwocie 30.000,00 zł w ramach umowy WEiS/D/61/2023 z 4.08.2023 r.

Koszt całego zadania wyniósł 62.500,00 zł.

Wcześniej, szkoła we własnym zakresie wymieniła instalację elektryczną oraz wyremontowała ściany wewnętrzne obiektu.

foto 2

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony