Największa i najbardziej kosztowna tegoroczna inwestycja na drogach powiatowych, która realizowana jest w gminie Gryfino, przebiega zgodnie z harmonogramem. Po zakończeniu prac związanych z przebudową kanalizacji deszczowej wykonawca przystąpił do robót brukarskich.

Harmonogram robót zakłada, że pierwszy etap prac, który jest obecnie wykonywany, zakończy się w drugiej połowie sierpnia. Następnie wykonawca rozpocznie roboty na drugim odcinku, tj. od ul. Iwaszkiewicza do ul. Wojska Polskiego.

Przebudowa ulicy Krasińskiego realizowana jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a wartość inwestycji opiewa na kwotę 9 mln zł. Wykonawcą prac jest firma Maldrobud z Myśliborza.

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony