Rozpoczęta jesienią ubiegłego roku przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach zbliża się ku końcowi. W ostatnich dniach wykonana została pierwsza warstwa nawierzchni, po której wykonawca przystąpił do regulacji urządzeń podziemnych. Równolegle wykonywane są z kostki brukowej zjazdy oraz dojścia do posesji. Po zakończeniu robót nawierzchniowych na jezdni ulicy wykonane zostaną również dwa wyspowe progi spowalniające.
Inwestycja realizowana jest przez Powiat przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, które wynosi prawie 2,1 mln zł (63% wartości zadania).

przebudowa jsaminowa zorawki logo

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony