3 kwietnia br. w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie rozpoczęła się realizacja inwestycji polegająca na budowie windy wraz z przedsionkiem. Wykonawcą robót budowlanych jest firma FBR Brukpol-2 z siedzibą w Żabnicy, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 290 880,29 zł. Inwestycja w 60% finansowana jest ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II w obszarze B” (do 150 000 zł). Pozostała część sfinansowana zostanie z budżetu Powiatu Gryfińskiego.

 

Zgodnie z umową z wykonawcą zakończenie budowy windy planowane jest na 20 sierpnia 2013 r.

Realizacja powyższego zadania jest częścią inwestycji pn. „Modernizacja internatu przy ZSP nr 2 w Gryfinie”. Po zakończeniu budowy windy, kolejnym etapem prac będzie remont III piętra internatu obejmujący swoim zakresem remont ciągów komunikacyjnych i sanitariatów kuchni oraz wymianę stolarki drzwiowej. Pomieszczenia zostaną przystosowane również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oprócz funkcji internatu będą mogły być także wykorzystywane jako schronisko młodzieżowe.


 

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony