zajawkaW poniedziałek, 16 października odbyło się spotkanie Rady Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich partnerów Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego  Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Burmistrz Gminy Chojna Barbara Rawecka, Burmistrz Gminy Cedynia Adam Zarzycki, Burmistrz Gminy Moryń Józef Piątek, Wójt Gminy Banie Arkadiusz Augustyniak, Zastępca Wójta Arkadiusz Łysik, Wójt Gminy Widuchowa Paweł Wróbel oraz Zastępca Burmistrza Gminy Mieszkowice Gabriela Kotowicz. W spotkaniu udział wzięli również Piotr Guzek – ekspert Związku Miast Polskich i Sekretarz Powiatu Andrzej Krzemiński.

Przyjęto listę projektów, które planowane są do realizacji w ramach Partnerstwa. Omówiono również propozycje zadań realizowanych w ramach projektu społecznego, którego liderem będzie Gmina Chojna. Tematem spotkania był też zakres pracy oraz sposób finansowania biura projektu.

W ramach Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego współpracuje sześć gmin i powiat. Projekty realizowane przez te jednostki będą dofinansowane w ramach środków z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, a alokacja na ten cel wynosi 8.300.000,00 euro.

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ I PROJEKTÓW

drogi rowerowe

zbiorniki wodne turystyka

dziedzictwo kulturowe

szkolnictwo zawodowe

klimat

pozostale projekty

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony