Starosta Wojciech Konarski i wicestarosta Jerzy Miler podpisali w PFRON w Szczecinie umowy o udzielenie pomocy finansowej dla gminy Chojna i gminy Banie z Programu wyrównywania różnic między regionami. Umowa dotyczy dofinansowania w 60% budowy windy w Gimnazjum w Chojnie i dofinansowania w 60% zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Wartości dofinansowania zadań wynoszą odpowiednio 150 000 i 80 000 zł i mają być zrealizowane do 30 września 2015 r.Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony