Tryb normalny

Tryb nocny

Kontrast

Rozmiar czcionki

Wyszukiwarka
Treść główna

25 marca br. Zarząd Powiatu Gryfińskiego podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn.  „Rozwój infrastruktury społecznej poprzez wzrost dostępności publicznej usług zdrowia - Rozbudowa Szpitala Powiatowego”. Dofinansowanie w kwocie 3.999.999,99 zł przyznano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, działanie nr 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”.

Wcześniej umowę podpisał Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Obecna sytuacja epidemiologiczna pokazuje, jak ważne są wszystkie elementy służby zdrowia: ludzie, sprzęt oraz nowoczesna i bezpieczna baza medyczna umiejscowiona w różnych lokalizacjach. Projekt wpisuje się w inwestycję realizowaną przez Powiat Gryfiński, a jego realizacja znacznie poprawi bazę lokalową służby zdrowia w powiecie gryfińskim, co będzie podstawą do poprawienia jakości usług zdrowotnych na tym terenie.

Umowę podpisano w obecności Piotra Ignaciuka – nowego Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Gryfinie spółka z o.o.

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony