25 marca br. Zarząd Powiatu Gryfińskiego podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn.  „Rozwój infrastruktury społecznej poprzez wzrost dostępności publicznej usług zdrowia - Rozbudowa Szpitala Powiatowego”. Dofinansowanie w kwocie 3.999.999,99 zł przyznano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, działanie nr 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”.

Wcześniej umowę podpisał Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Obecna sytuacja epidemiologiczna pokazuje, jak ważne są wszystkie elementy służby zdrowia: ludzie, sprzęt oraz nowoczesna i bezpieczna baza medyczna umiejscowiona w różnych lokalizacjach. Projekt wpisuje się w inwestycję realizowaną przez Powiat Gryfiński, a jego realizacja znacznie poprawi bazę lokalową służby zdrowia w powiecie gryfińskim, co będzie podstawą do poprawienia jakości usług zdrowotnych na tym terenie.

Umowę podpisano w obecności Piotra Ignaciuka – nowego Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Gryfinie spółka z o.o.

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony