Nie dla wszystkich wakacje są okresem wypoczynku. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu na swoim posiedzeniu w dniu 10 lipca postanowiła w sierpniu sprawdzić realizację zapisów umowy ze spółką, której zbyto udziały Szpitala Powiatowego w Gryfinie.
Wspólnikiem Powiatu jest spółka akcyjna Dom Lekarski ze Szczecina, która została wyłoniona w drodze konkursu.
W swojej ofercie na prowadzenie szpitala, spółka zobowiązała się do nakładów inwestycyjnych w każdym roku o określonej wartości. Komisja Rewizyjna skontroluje, czy zapisy umowy zostały w tym zakresie spełnione.

Pacjenci już teraz mogą zobaczyć zakupiony przez Dom Lekarski nowy sprzęt, który jest wykorzystywany w trakcie badań.

Powiat wyremontował budynek po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Armii Krajowej, w którym obecnie mieści się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Sprzęt medyczny zakupiony przez Dom Lekarski
 

Stół operacyjny (sala operacyjna)

Aparat do znieczulania FABIUS (sala operacyjna)

Platforma elektrochirurgiczna LIGA SURE (sala operacyjna)

Respirator transportowy OXYLOG (sala operacyjna)

Ultrasonograf PHILIPS (Oddział Ginekologiczno-Położniczy)

Kardiomonitor INFINITY DELTA (Oddział Internistyczny) 
Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony