Trzcińsko-Zdrój jest jednym z niewielu miast w Polsce, które posiadają zachowane niemal w całości fortyfikacje obronne, składające się z murów, baszt, bram i czatowni obronnych. Dzięki staraniom władz miejskich oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Trzcińskiej, w 2012 r. rozpoczęły się inwestycje, których głównym założeniem jest ratowanie najcenniejszych obiektów zabytkowych przed dalszą degradacją, co jednocześnie będzie miało wpływ na poprawę wizerunku miasta i jego atrakcyjności.

Od połowy maja trwa generalny remont wieńca średniowiecznych murów obronnych otaczających miasto. Remont możliwy jest dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 750.000 zł, co stanowi połowę kosztów podjętego zadania. Drugą połowę pokryje Gmina Trzcińsko-Zdrój z własnych środków. Prace remontowe obejmują łącznie ok. 1400 m. murów zbudowanych z granitowych głazów narzutowych i kamienia polnego. W zakresie inwestycji jest oczyszczenie muru i jego korony, naprawa powierzchni muru, uzupełnienie ubytków z kamienia, impregnację i spoinowanie muru oraz wymiana wszystkich furt wejściowych w murze. Zakończenie zadania planowane jest na koniec października 2012 r.

 

 Rozpoczęto również kapitalny remont budynku dawnego młyna. Renowacja tego obiektu to wynik akceptacji wniosków złożonych do Unii Europejskiej i realizacji projektu transgranicznego gminy Trzcińsko-Zdrój i niemieckiej miejscowości Stolzenhagen.

Po zakończeniu remontu starego młyna powstanie w nim ośrodek ochrony obszarów o szczególnych walorach geologicznych jak również Izba Pamięci z salami wystawowymi, w których eksponowane będą pamiątki z przeszłości miasta i jego historia. Zostanie również zrekonstruowane łopatkowe koło młyńskie, które przed laty napędzało kamień młyński. Planowany termin zakończenia prac to połowa października br. W ramach unijnego projektu „GEOPARK”, pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  odbudowywana jest także Baszta Zachodnia, dawniej zwana Lodową. Baszta ta, usytuowana na południe od Bramy Chojeńskiej, runęła w wiosenną noc 1984 r. na skutek gwałtownej wichury. Była to gotycka budowla wzniesiona na rzucie koła na początku XV wieku w wyniku przemurowania półkolistej, zbudowanej z polnych otoczaków czatowni z XIV wieku. Dolne partie baszty od strony miasta i wyżej wraz ze szczytem wymurowano z cegły. Obronny ganek zakończony był prostym murem bez blankowania. Szczyt wieńczył wysmukły ceglany stożek, w którym od strony południowej znajdowało się wyjście na ganek obronny. W parterowej części baszty od strony miasta zachował się fragment ceglanego muru wraz z otworem wejściowym. W wyższej partii wieży usytuowane było wejście na dwie wyższe kondygnacje. W licu muru umieszczone były otwory strzelnicze.Już niedługo swoje oblicze zmienią również aleje spacerowe w Trzcińsku-Zdroju. W obrębie tej inwestycji przeprowadzone zostaną roboty budowlane polegające na budowie nowych i przebudowie istniejących już alejek i chodników zlokalizowanych w obrębie murów obronnych, przebudowa Alei Róż oraz alejek w obrębie amfiteatru. Zakres projektu obejmuje także wykonanie obiektów małej architektury jak geotypy wtopione (38 płyt kamiennych ułożonych w warstwie starobruku) oraz zewnętrzne (28 głazów narzutowych przy ul. Młyńskiej i 20 wzdłuż promenady). Głazy pochodzić będą z rejonu Trzcińska-Zdroju i prezentować mają urozmaicony obraz petrograficzny i mineralny (skały krystaliczne, metamorficzne i osadowe). Każdy głaz zostanie specjalnie oznakowany tabliczkami informacyjnymi zawierającymi: nazwę skały, miejsce rodzimego pochodzenia, miejsce regionalnej lokalizacji głazu, jego wymiary i cechy charakterystyczne.
Zadanie realizowane jest w ramach „Wspólnego projektu z wykorzystaniem potencjałów epoki lodowcowej dla geoturystyki w polsko-niemieckim geoparku Kraina Polodowcowa nad Odrą”. Koszt inwestycji wyniesie 1 066.706 zł. Po zakończeniu inwestycji, przewidzianej na 30 listopada 2012 r., zostanie zamontowany monitoring.
Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony