W Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju, Zarząd Powiatu i przedstawiciel spółki MALDROBUD z Myśliborza podpisali 23 czerwca 2017 r. umowę na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi" z programu PROW 2014-2020.

Na wykonanie kolejnego odcinka drogi w kierunku Gogolic o długości 811 mb przeznaczono kwotę 974.125,52 zł brutto, z czego 63,63% stanowią środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach tej inwestycji wykonane zostaną: przebudowa jezdni drogi wraz z konstrukcją, budowa parkingu i ciągu pieszego.

Planowany termin zakończenia robót: 15.10.2017 r.

Od lewej: Arkadiusz Durma - naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami, Jerzy Miler  -wicestarosta, Wojciech Konarski - starosta, Edward Malinowcz - prokurent spółki MALDROBUD. W głębi: Piotr Bugajski – radny Rady Powiatu, Jan Gładkow – członek Zarządu Powiatu.

 

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony