Już za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny. We wszystkich szkołach powiatu gryfińskiego trwają ostatnie przygotowania przed pierwszym dzwonkiem. W czasie wakacji wykonano niezbędne remonty, naprawy i konserwacje urządzeń. Jednak nie wszystkie prace zostaną ukończone przed 1 września. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie trwa modernizacja sali gastronomicznej, a w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie niebawem rozpocznie się remont dachu internatu.

Modernizacja pracowni gastronomicznej w ZSP nr 2 w Gryfinie obejmuje prace rozbiórkowe, wymianę instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej oraz instalacji wentylacji mechanicznej, roboty malarskie i posadzkarskie, a także montaż nowego wyposażenia pracowni. Koszt prac budowlanych to 361 412,00 zł, natomiast wyposażenie wyceniono na 134 480,00 zł. Zakończenie prac planowane jest na koniec września.

Inwestycja realizowana w SOSW w Chojnie będzie polegała na remoncie dachu na budynku internatu. Zakres remontu obejmuje prace rozbiórkowe, roboty izolacyjne, murarskie, tynkarskie i blacharskie oraz nowe pokrycie dachowe. Koszt inwestycji wyniesie 167 999,99 zł, a planowany termin zakończenia prac to listopad/grudzień br.

Na przebudowę ogrodzenia czeka jeszcze Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. W niedługim czasie ruszy I etap prac, w ramach których zamontowane zostanie ogrodzenie modułowe wokół obiektów szkolnych wraz z bramą wjazdową. Koszt inwestycji oszacowano na 120 000,00 zł. Prace mają zostać zakończone z końcem 2016 r.
Prace remontowe w pracowni gastronomicznej ZSP nr 2 w Gryfinie

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony