Powiat gryfiński inwestuje w służbę zdrowia. Już w zeszłym roku zaczęto przebudowę pomieszczeń w budynku po poradni psychologiczno-pedagogicznej na potrzeby zakładu opiekuńczo-leczniczego przy ul. Armii Krajowej w Gryfinie. Na podstawie projektu wykonanego przez pracownię projektową Grażyny Stojek już w kwietniu ub.r. uzyskaliśmy pozwolenie na budowę.

Po wykonaniu dokumentacji technicznej w dniu 31 marca 2011 r. ogłoszono przetarg nieograniczony. W lipcu 2011 roku została wybrana oferta firmy handlowo-usługowej GEKO. Roboty budowlane wyceniono na kwotę 816.808 zł. Umowa obejmuje przystosowanie budynku do zmiany funkcji na potrzeby zakładu opiekuńczo-leczniczego szpitala rejonowego. Zostaną m.in. docieplone ściany i stropodach budynku. Przebudowane zostaną schody wejściowe. Zbuduje się także pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo trzeba będzie dostosować instalację oraz pomieszczenia wewnątrz budynku do nowych rozwiązań funkcjonalnych. Prawdopodobny termin zakończenia prac to koniec marca br.

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony