Zarząd Powiatu zatwierdził wybór wykonawcy na modernizację kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu. Została nią firma PROVSOLAR Bogusław Kopija z Chwarstnicy. Wykona ona zadanie za kwotę 230 343,93 zł brutto. Część środków pochodzić będzie z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zarząd postanowił także przedłużyć termin wykonania modernizacji sali gimnastycznej przy ZSP nr 2 w Gryfinie do 30 września 2013 r. Spowodowane jest to rezygnacją podpisania umowy przez pierwszego oferenta i wyborem drugiej firmy. Inwestycję prowadzić będzie firma BRD FUKSPOL Łukasz Fuks z Pniewa.
 

Zarząd Powiatu wraz z dyrektorami chojeńskich szkół podpisał z firmą Duon s.a. z Poznania umowę na modernizację szkolnych kotłowni. Dotychczasowe kotłownie olejowe zyskają drugie źródło energii cieplnej – gaz. Firma Duon jest dostawcą gazu skroplonego w Chojnie. Po dokonaniu analizy kosztów wynika, że po przejściu z ogrzewania olejowego na gazowe o ok. 30% zmniejszą się koszty ogrzewania placówek w Chojnie. Koszt przystosowania kotłowni do odbioru drugiego nośnika energii wynosić będzie ok. 69 tys. zł za kotłownię.


Edward Piotrowski - dyrektor SOS-W w Chojnie


Małgorzata Limanówka - wicedyrektor ZSP nr 1 w Chojnie i przedstawiciel firmy Duon


Izabela Świderek - Skarbnik Powiatu
Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony