2W poniedziałek, 30 maja br., opublikowano wyniki drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wśród samorządów, które otrzymały wstępne promesy jest także Powiat Gryfiński. Mając na uwadze wnioski mieszkańców o poprawę stanu technicznego dróg lokalnych, wszystkie nasze wnioski dotyczyły wyłącznie inwestycji drogowych.

Przyznana promesa wstępna opiewa na kwotę 14 mln 250 tysięcy złotych i dotyczy następujących zadań:

  • przebudowa odcinka drogi Mieszkowice - Macierz, wraz z poprawą odwodnienia ul. Moryńskiej w Mieszkowicach,

  • przebudowa drogi Krajnik Dolny - Krajnik Górny, na odcinkach dojazdowych do miejscowości Krajnik Górny,

1
Obecny stan drogi Krajnik Dolny - Krajnik Górny

  • przebudowa odcinka drogi nr 1363Z, na odcinku DK31 – Pacholęta (odc. z nawierzchnią kamienną),

  • przebudowa odcinka drogi Drzenin - Chwarstnica,

3
Obecny stan drogi Drzenin - Chwarstnica

  • przebudowa drogi powiatowej Szczecin - Żelisławiec, odc. przejście przez m. Binowo,

  • przebudowa drogi powiatowej relacji Chełm Górny do drogi 1409Z, jako dojazdu do kopalni kruszyw.

Łącznie, przebudową objętych zostanie ok. 8 km dróg powiatowych. Realizację inwestycji planuje się w latach 2023-2024.

rzadowy fundusz polski lad v2

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony