W maju br. rozpoczęła się przebudowa odcinka drogi powiatowej w Golicach, w gminie Cedynia. Wykonawcą robót jest firma Maldrobud z Myśliborza, a koszt zadania opiewa na kwotę prawie 1,2 mln złotych. Długość modernizowanego odcinka drogi wynosi 0,5 km. Inwestycja zgłoszona została przez Powiat do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”, który jest kontynuacją tzw. „schetynówek”. Wniosek znajduje się na drugim miejscu na liście rezerwowej.


Remont drogi w Golicach

W latach poprzednich Powiat realizował z tego programu inwestycje drogowe, które w szczególności dotyczyły tras alternatywnych w miastach, dla ruchu ciężkiego kierowanego z drogi krajowej nr 31, ale nie tylko...
2009 rok – Przebudowa ulicy Odrzańskiej w Mieszkowicach (koszt inwestycji: 1,9 mln zł)
2011 – Przebudowa drogi Trzcińsko-Zdrój – Warnice (6,9 mln zł)
2012 – Przebudowa ulic Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie (1,6 mln zł)
2013 – Przebudowa ulicy Słowiańskiej w Chojnie (2,5 mln zł)
2014 – Przebudowa ulicy Dworcowej w Mieszkowicach (2,5 mln zł)
2015 – Przebudowa ulicy Jagiellońskiej w Chojnie (3 mln zł)
2016 – Przebudowa trasy tranzytowej w Gryfinie (6,4 mln zł)
2017 – Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie (3,7 mln zł)


Remont drogi w Golicach


Remont drogi w Golicach


Remont drogi w Golicach


Remont drogi w Golicach

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony