Wyszukiwarka
Treść główna

Inwestycje

zajawka18 sierpnia 2022 r. odebrano i zainstalowano ostatnią część sprzętu i wyposażenia bloku operacyjnego, zakupionego przez Powiat Gryfiński dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie.  W odbiorze uczestniczył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski.
Na dostawę sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie w latach 2021-2022 zawarto 9 umów na łączną kwotę 3 922 514,23zł brutto:
• dostawa aparatu RTG z ramieniem C – 289 776,96 zł
• dostawa i montaż mebli i sprzętu AGD – I część zamówienia – 824 788,38 zł

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony