W ostatnim dniu września odbył się odbiór końcowy dwóch inwestycji drogowych, realizowanych w tym roku przez Powiat Gryfiński w gminach Moryń i Trzcińsko-Zdrój.

Przebudowie poddano odcinki dróg powiatowych relacji Witnica – Wisław (przejście przez Wisław) oraz Trzcińsko-Zdrój – Drzesz, o łącznej długości ok. 400mb. W obu przypadkach na istniejącej drodze gruntowej wykonane zostały nawierzchnie z masy
bitumicznej, wraz z poboczami z destruktu bitumicznego. Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 170 tys. zł. Oba zadania w całości sfinansowane zostały przez
Powiat.


Odcinek drogi powiatowej Trzcińsko-Zdrój – Drzesz przed przebudową


Odcinek drogi powiatowej Trzcińsko-Zdrój – Drzesz po przebudowie


Odcinek drogi powiatowej w Wisławiu przed przebudową


Odcinek drogi powiatowej w Wisławiu po przebudowie

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony