Wczoraj, 1 października, na odcinku realizowanym przez Powiat Gryfiński, wykonawca rozpoczął układanie nawierzchni bitumicznej. Tym samym inwestycja wchodzi w końcowy etap, a do wykonania pozostał jeszcze odcinek przy budynku Nadleśnictwa. W trakcie realizacji zadania koniecznym okazało się wykonanie robót dodatkowych, o wartości ok. 600 tysięcy złotych, związanych przede wszystkim z budową odcinków sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe z terenów przydrożnych, należących m.in. do Gminy Gryfino, Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” oraz Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Nie wpłynie to jednak na termin zakończenia inwestycji, który zgodnie z umową upływa 1 grudnia 2020 r.

 

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony