zajawkaPowiat Gryfiński zakończył przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu nr RPZP.02.05.00-32-A046/16 pn. „Termomodernizacja budynku nr 2 – Dom Pomocy Społecznej w Moryniu” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (EFRR) w kwocie 549.963,79 zł. Wsparcie to otrzymano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i działania 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.

Wykonawcą robót była firma OK-PAL Piotr Palczyński ze Szczecina, która zrealizowała zadanie za kwotę 1,05 mln zł. Celem projektu oprócz podniesienia walorów estetycznych budynku, było przede wszystkim zmniejszenie energochłonności obiektu poprzez ograniczenie zapotrzebowania na energię, a przez to zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz zużycia paliw ciekłych.

foto 2

Przedmiotowe założenie zostało osiągnięte poprzez:

  • ocieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem nowej wyprawy tynkarskiej,
  • ocieplenie stropu nad nieużytkowym poddaszem,
  • wymianę dotychczas nie wymienionej stolarki okiennej i drzwiowej,
  • modernizację instalacji c.o. i c.w.u w budynku.

foto 3

Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych, pełniła firma OPEN MIND sp. z.o.o. ze Szczecina. Za projekt techniczny i uzyskanie stosownych zezwoleń odpowiadało z kolei Biuro Projektów i Nadzoru Budowlanego Mirosław Strugarek z Gryfina.

Łączny koszt zadania wyniósł 1,14 mln zł.

W imieniu Beneficjenta zachęcamy wszelkie podmioty do korzystania z funduszy europejskich, które w ogromnym stopniu przyczyniają się do modernizacji otaczającej nas infrastruktury, eliminacji negatywnych zjawisk społecznych i rozwoju społeczno-gospodarczego wszystkich krajów członkowskich.

ciag z efsii poziom kolor

foto 1

foto 4

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony