zajawka10 maja Zarząd Powiatu w Gryfinie podpisał w siedzibie Nadleśnictwa Chojna trójstronny list intencyjny w sprawie planowanej przebudowy drogi powiatowej Polesiny - Lisie Pole, wykorzystywanej do celów gospodarki leśnej. Inwestycja ma być przedmiotem wniosku, który zostanie złożony przez Nadleśnictwo w ramach Funduszu Leśnego, a swój udział finansowy zadeklarowała również Gmina Widuchowa. W przypadku otrzymania dofinansowania realizacją zadania zajmie się Powiat. Planowana inwestycja obejmuje odcinek drogi o długości 2,4 km.

2

1

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony