Zakończone zostały prace związane z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w jednym z budynków Domu Pomocy Społecznej w Moryniu. Podjazd wykonano z konstrukcji stalowej z ocynkiem.  Budowa kosztowała 64.028,70 zł i została pokryta częściowo przez Powiat Gryfiński (30.000,00 zł) a częściowo przez użytkownika budynku czyli Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego (34.028,70 zł).

Inwestycja umożliwia osobom na wózkach inwalidzkich korzystanie z budynku również na pierwszym piętrze. Wykonawcą prac była firma BUDIMEX Usługi Ziemne, Mieczysław Paweł Jurczak.  

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony