27 lutego 2013 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie podpisał umowę z firmą Maldrobud Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z Myśliborza na wykonanie przebudowy ulic Słowiańskiej i Jagiellońskiej w Chojnie. Zadanie realizowane będzie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, przy udziale Gminy Chojna. Wartość samych robót budowlanych wynosi prawie 3 mln 100 tys. zł. W ramach inwestycji przebudowany zostanie powiatowy odcinek ulicy Słowiańskiej oraz część ulicy Jagiellońskiej (łącznie 1 km) oraz wybudowana kanalizacja deszczowa. Zgodnie z harmonogramem roboty mają rozpocząć się na początku kwietnia i potrwają do końca września br.Umowę podpisali (od lewej): wicestarosta Jerzy Miler, starosta Wojciech Konarski oraz prezes zarządu firmy Maldrobud Edward Malinowicz. 


Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony