3 grudnia br. wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz starosta Wojciech Konarski i wicestarosta Ewa Dudar podpisali umowę o dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku nr 2 – Dom Pomocy Społecznej w Moryniu”. Jest to druga jednostka pomocy społecznej – po DPS w Trzcińsku Zdroju – w odniesieniu do której Powiat uzyskał wsparcie ze środków unijnych na przeprowadzenie modernizacji energetycznej obiektów.

Powiat Gryfiński, w ramach swoich działań inwestycyjnych, od wielu lat realizuje liczne zadania termomodernizacyjne obiektów będących we władaniu samorządu, służące zmniejszeniu energochłonności budynków i zmniejszaniu kosztów eksploatacyjnych ich utrzymania.

W obiekcie zajmowanym przez DPS w Moryniu w latach 2021-2022 przeprowadzone zostaną następujące prace:

  • ocieplenie ścian zewnętrznych,
  • ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem,
  • wymiana wyeksploatowanych okien i naświetli oraz drzwi zewnętrznych,
  • modernizacja instalacji c.w.u. polegająca na montażu termostatycznych zaworów regulacyjnych,
  • modernizacja instalacji c.o. polegająca na wymianie przewodów poziomych i pionowych, wykonaniu nowej izolacji termicznej, montażu zaworów termostatycznych oraz regulacja hydrauliczna instalacji.

Planowany koszt prac wynosi 795,8 tys. zł, z czego w ramach dofinansowania na realizację zadania Powiat otrzyma blisko 550 tys. zł. Dofinansowanie przyznane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.

 

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony