zajawka18 lipca 2022 r. pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Nadleśnictwem Mieszkowice zawarta została umowa w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1401Z Chojna – Białęgi, na odcinku Czartoryja – Brwice. Inwestycja współfinansowana będzie przez Lasy Państwowe, w ramach Funduszu Leśnego, a kwota dofinansowania wynosi 2 725 400 złotych. Przebudowa, polegająca na poszerzeniu jezdni i wykonaniu nowej nawierzchni, rozpocznie się na przełomie lipca i sierpnia i obejmie cztery odcinki drogi o łącznej długości 2,6 km.

01

02

03

04

05

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony