Choć już od pewnego czasu mieszkańcy Chojny, jak i przejeżdżający przez miasto, poruszają się ulicami Słowiańską i Jagiellońską, to w piątek (tj. 29 listopada br.) doszło do oficjalnego oddania inwestycji polegającej na przebudowie tych dwóch ulic. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wojewoda Zachodniopomorski Marcin Zydorowicz, Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Jerzy Miler, członkowie Zarządu Powiatu: Jan Podleśny i Roman Rataj, przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz, radni: Piotr Bugajski, Ryszard Niedźwiecki, burmistrz Chojny Adam Fedorowicz, burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa oraz Edward Malinowicz wykonawca inwestycji właściciel firmy Maldrobud z Myśliborza.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma przypomniał szczegóły dotyczące inwestycji. Przebudową objęto 1 100 m drogi. Wykonano nową kanalizację deszczową o długości ponad 700 m. Wykonano także chodniki oraz, co było dla Chojny najważniejsze, parkingi. Inwestycja kosztowała 3 088 125 zł, z czego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pochodziło 1 544 062 zł, gmina Chojna przeznaczyła 617 625 zł, a powiat, który był wnioskodawcą i inwestorem dał 926 438 zł. 
To już czwarta schetynówka na drogach powiatowych. Jesteście skuteczni w pozyskiwaniu środków. Gratuluję wszystkim zaangażowanym. Mam nadzieję, że to nie ostatnia wspólna inwestycja – powiedział Wojewoda Marcin Zydorowicz.
Starosta Wojciech Konarski podziękował wszystkim osobom realizującym to zadanie – od pracowników Wydziału Zarządzania Drogami do firmy Maldrobud – wykonawcy tego zadania.
Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony