Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego, samorządowy zakład budżetowy jakim jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie otrzymał 27 grudnia 2018 r. status zakładu aktywności zawodowej.

 

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony