29 maja 2015 r. w Gryfinie odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby dla gryfińskich policjantów. W wydarzeniu tym udział wzięli: Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, przedstawiciele władz samorządowych oraz policjanci. Akt erekcyjny, okolicznościowe monety, dokumentacja z budowy komendy, lista policjantów oraz pracowników Policji aktualnie pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie, a także najnowsze wydanie prasy, zostały włożone w tubę i wmurowane pod budowę nowej siedziby komendy. Na dokumencie dla potomnych swoje podpisy złożyli zaproszeni goście oraz przedstawiciele Policji.

Koszt budowy to ponad 23,9 mln zł. Są to środki pozyskane w ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji wprowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Projekt zakłada budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie przy ul. Łużyckiej o powierzchni użytkowej ponad 2000 metrów kw. wraz z budynkami towarzyszącymi (budynek garażowy z myjnią, budynek dla psów policyjnych wraz z zapleczem ) oraz całą niezbędną infrastrukturą (przyłącza, instalacje, ciągi komunikacyjne, parkingi) i wyposażeniem.

Kubatura obiektu to ponad 8000 metrów sześciennych. Na parterze znajdować się będą pomieszczenia biurowe (pokoje dzielnicowych, pokoje przesłuchań), zespół oficera dyżurnego, policyjna izba zatrzymań, zaplecze sanitarne, pomieszczenia socjalne. Na pierwszym piętrze zaprojektowano m.in. zespół Komendanta, salę konferencyjną, pokoje biurowe. Nowe obiekty będą spełniały wszystkie obowiązujące standardy w wymiarze krajowym i europejskim, stanowiąc jednocześnie wzorzec dla tego rodzaju inwestycji na terenie całego kraju.
Procedurę przetargową na budowę wygrała firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: BWG Ebit Sp. z o.o.pl. Rodła 8 w Szczecinie, cena brutto oferty to 14.630.429,10 złotych . Prace rozpoczęły się w IV kwartale 2014 r., a zakończenie planowane jest na koniec 2015 roku.

Dotychczasowa siedziba gryfińskich policjantów jest zniszczona a czas spowodował degradację budynku. Pomieszczenia, w których pracują funkcjonariusze nie są już funkcjonalne. Obecnie mundurowi i pracownicy cywilni pracują w zbyt małych i ciasnych pomieszczeniach. Na terenie nieruchomości brak jest także dogodnej lokalizacji budynku dla psów policyjnych z zapleczem, parkingów dla samochodów służbowych i interesantów oraz zaplecza garażowego. Nawierzchnia wewnętrznego placu parkingowego wymaga także kosztownej naprawy.

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony