Na podstawie umów zawartych w październiku 2014 r. pomiędzy Powiatem Gryfińskim a firmą ARTSON S.C. wykonane zostały modernizacje kotłowni olejowych na paliwo gazowe.

Modernizacje zostały zaplanowane w trzech kotłowniach obiektów zlokalizowanych w Chojnie, tj. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Żółkiewskiego, w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego przy ul. Dworcowej oraz w kotłowni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

 Do dziś zrealizowano dwa zadania tj:

Modernizacja kotłowni olejowej w budynku przy ul. Żółkiewskiego 5 w Chojnie na paliwo gazowe.

Koszt inwestycji: 68 388 PLN (w tym VAT 23%)
Data zakończenia inwestycji: 8.05.2015 r.

Modernizacja kotłowni olejowej w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie na paliwo gazowe.

Koszt inwestycji: 68 388 PLN (w tym VAT 23%)
Data zakończenia inwestycji: 8.05.2015 r.

Obie kotłownie działają na paliwo gazowe bardziej ekologiczne, co w efekcie zapewnia czystsze powietrze dla mieszkańców Chojny.

Trzecia inwestycja jest ze strony Powiatu przygotowana w 95% natomiast jej uruchomienie jest uzależnione od wykonania przez dostawcę gazu – firmę DUON – sieci gazowej doprowadzającej paliwo do przyłącza na działce Powiatu.


Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony