zajawka20 maja br. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie odbyło się spotkanie inaugurujące Partnerstwo Powiatu Gryfińskiego. Projekt „Centrum Wsparcia Doradczego-Plus” realizowany jest przez Związek Miast Polskich we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Samorządów Województw, Gmin i Powiatów oraz Fundacji Fundusz Współpracy. Z terenu powiatu w projekcie bierze udział 6 gmin: Cedynia, Chojna, Moryń, Mieszkowice, Banie, Widuchowa oraz Powiat Gryfiński.

foto 1

Prace powołanej Grupy Roboczej rozpoczynają się 27 maja, a efektem końcowym zadania będzie opracowanie strategii terytorialnej ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), co pozwoli na realizację projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem środkami zewnętrznymi również w formie pozakonkursowej.

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony