12 kwietnia br. miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Armii Krajowej 8 w Gryfinie. Budynek po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przeszedł generalny remont na podstawie projektu autorstwa Pracowni Projektowej Grażyny Stojek wykonanego na zlecenie Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Zakres robót obejmował termomodernizację obiektu, wymianę istniejących okładzin wewnętrznych, stolarki drzwiowej, a także stworzenie pomieszczeń o podwyższonym standardzie wyposażonych w węzły sanitarne. Wnętrze zostało wyposażone w nowoczesne instalacje teletechniczne oraz wentylację wspomaganą mechanicznie.

Wizerunek zmieniło również otoczenie budynku poprzez wymianę nawierzchni oraz realizację pierwszego etapu zagospodarowania terenu. Na pozostałe etapy opracowany został projekt zagospodarowania zieleni.

Techniczny odbiór robót odbył się 22 maja 2012 r.

Łączny koszt poniesiony na prace związane z adaptacją budynku ZOL wynosi 1 005 605 zł.

W uroczystości otwarcia uczestniczyli m.in.: przewodniczący Rady Powiatu Gabriela Kotowicz, starosta gryfiński Wojciech Konarski, wicestarosta Jerzy Miler, członkowie Zarządu Powiatu Jan Podleśny i Jan Gładkow, prezesi „Domu Lekarskiego” S.A. Dariusz Piotrowski i Dariusz Kuligowski, prezes zarządu spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Edyta Nowotarska, a także przedstawiciele gryfińskiej służby zdrowia, służb mundurowych i instytucji.

Poświęcenia nowej siedziby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dokonał ks. prałat Bronisław Kozłowski.

Podczas otwarcia odsłonięta i poświęcona została także pamiątkowa tablica dedykowana zmarłemu w ubiegłym roku Jarosławowi Witeńce, inspektorowi – koordynatorowi zdrowia w Starostwie Powiatowym w Gryfinie w latach 2002-2012, który swoim zaangażowaniem znacząco przyczynił się do realizacji projektu nowej siedziby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy udziale środków Ministerstwa Zdrowia – plan B.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi przez Wojciecha Konarskiego, Dariusza Piotrowskiego oraz Edytę Nowotarską, zaproszeni goście zwiedzili nowocześnie urządzone pomieszczenia, zaś ks. prałat Bronisław Kozłowski udzielił błogosławieństwa wszystkim pacjentom przebywającym w placówce.

Na zakończenie, przed budynkiem wkopano w ziemię sadzonki pamiątkowych drzew. 


Pokój terapii zajęciowej

Łazienka pacjentów


Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony