19 września br, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie odbyło się spotkanie z Wojewodą Zachodniopomorskim Tomaszem Hincem, podczas którego podpisane zostały umowy na realizację inwestycji drogowych, dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych. Jednym z beneficjentów programu rządowego jest Powiat Gryfiński, który otrzymał wsparcie w wysokości 2,1 mln złotych na przebudowę ulicy Jaśminowej w Żórawkach.

Inwestycja obejmuje gruntowną modernizację ulicy na odcinku 1,1 km, wraz z budową kanalizacji deszczowej. Realizacja zadania rozpocznie się jeszcze w tym roku, natomiast zakończenie prac planowane jest na 30 czerwca 2020 r. Oprócz Powiatu, dofinansowanie otrzymały także gminy: Gryfino, Mieszkowice, Widuchowa oraz Chojna.


Od lewej: poseł na Sejm RP Rafał Mucha, Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc, Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, poseł na Sejm RP Leszek Dorzyński


Od lewej: Wicestarosta Ewa Dudar, Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc, radna Rady Powiatu Joanna Kostrzewa, poseł na Sejm RP Rafał Mucha i Starosta Gryfiński Wojciech Konarski 


Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony