29 grudnia 2020 r. podpisana została umowa na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 1401Z Chojna – Białęgi, na odcinku przejście przez miejscowość Narost. Generalnym wykonawcą inwestycji będzie Eurovia Polska S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim.

Roboty budowlane kosztować będą 2.148.119,33 zł, z czego część sfinansowana zostanie z Funduszu Dróg Samorządowych, w ramach którego Powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.043.791,75 zł. Przebudowa obejmie odcinek drogi długości 900 mb, a w zakresie robót przewidziano m.in. poszerzenie jezdni drogi do 6 m, budowę chodników oraz przebudowę przystanku autobusowego. Inwestycja realizowana będzie do października 2021 roku.

 

Droga powiatowa w Naroście – stan obecny

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony