Trwa przebudowa ciągu ulic powiatowych: Pomorskiej, 9 Maja i Armii Krajowej w Gryfinie, nazywanych z racji ruchu ciężkiego, który się po nich odbywa – trasą tranzytową. Roboty prowadzone są jednocześnie na trzech ulicach. Największe zaawansowanie prac (ok. 90%) występuje na ulicy Pomorskiej. Na początku sierpnia Wykonawca generalny (BUDIMEX S.A.) rozpoczął układanie masy bitumicznej, wcześniej przebudowane zostały ciągi piesze oraz parking przy cmentarzu komunalnym.

Przebudowa trasy tranzytowej kosztować będzie prawie 7 mln złotych. W realizacji zadania przez Powiat uczestniczy również Gmina Gryfino, która zadeklarowała dofinansowanie inwestycji w wysokości do 700 tys. złotych.


Roboty nawierzchniowe na ul. Pomorskiej
Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony