logotypy: Unia Europejska, Starostwo Powiatowe w Gryfinie, DIROW, PROW

Powiat Gryfiński
realizuje na podstawie umowy o przyznanie pomocy
nr 00792-6935-UM1611260/21 z dnia 14.06.2021 r.
operację pn.:
„Poprawa dostępności do obiektów użyteczności publicznej
w miejscowości Witnica, poprzez przebudowę ulicy Kościuszki”

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zadanie ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej do obszarów wiejskich i obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Witnica (gm. Moryń), poprzez przebudowę ulicy Kościuszki.

W ramach operacji planuje się przebudowę drogi powiatowej na odcinku długości 0,26km.

fot. Ulica Kościuszki (stan obecny)

 logotypy: Unia Europejska, PROW

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony