Szpital Powiatowy w Gryfinie spółka z o.o. powiększa zakres świadczonej opieki medycznej. Od 1 lipca br. rozpocznie działalność Oddział Medycyny Paliatywnej zlokalizowany w Gryfinie przy ul. Armii Krajowej 8.
Na początek do dyspozycji pacjentów przygotowano 5 łóżek. Do objęcia pacjenta opieką paliatywną i hospicyjną niezbędne jest skierowanie lekarza i ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast ostateczną decyzję o przyjęciu chorego na oddział podejmuje lekarz specjalista medycyny paliatywnej. Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej są udzielane pacjentom cierpiącym na nieuleczalne i postępujące schorzenia.
W zakresie tych świadczeń pacjentowi nieodpłatnie gwarantowane są świadczenia udzielane przez lekarzy oraz pielęgniarki, gwarantowane jest leczenie farmakologiczne, leczenie bólu oraz leczenie innych objawów somatycznych. Ponadto zapewniana jest opieka psychologiczna nad pacjentem i jego rodziną, rehabilitacja i niezbędne badania diagnostyczne, wynikające z przebiegu choroby, a także zaopatrzenie w wyroby medyczne. Dodatkowo pacjentów paliatywnych otacza się opieką wyręczającą, która polega na przyjęciu do oddziału medycyny paliatywnej chorych, którzy nie znajdują się na stałe pod opieką udzielaną w warunkach stacjonarnych, na okres nie dłuższy niż 10 dni.
Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony