Nawet do 100 proc. dofinansowania mogą otrzymać na innowacje tzw. mali i średni przedsiębiorcy. Uniwersytet Szczeciński wraz Cechem Rzemiosł Różnych, Stowarzyszeniem Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów oraz Fundacją URSUS, zapraszają  na spotkanie informacyjne dotyczące projektu Bon na Innowacje. Można się wtedy będzie dowiedzieć wielu szczegółów o możliwościach i zakresie uzyskania wsparcia działalność mikro i małych przedsiębiorstw w naszym regionie.

 

Spotkania odbędą się:

-26 marca 2012 r o godzinie 14.00 w Gryfinie - budynek Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Szczecińskiej 19.

-27 marca 2012 r o godzinie 15.00 w Chojnie – budynek Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Jagiellońskiej 2.

Uniwersytet Szczeciński w ramach realizowanego projektu wspiera pomysły, które mogą pomóc rozwiązać problemy, z którymi przedsiębiorcy borykają się na co dzień w prowadzonych przez siebie firmach. Wsparcie w ramach projektu obejmuje zakres wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii (w tym technologii informatycznych). Co najważniejsze pracownicy Wydziały Zarządzania i Ekonomiki Usług służą pomocą w przygotowaniu wniosku, który może pozwolić nawet na sfinansowanie 100% kosztów netto realizacji takiego wdrożenia. Pokrótce zostanie przedstawiona działalność organizacji wspierających małych i średnich przedsiębiorców z naszego regionu.

Cech Rzemiosł Różnych wspiera przedsiębiorców poprzez organizację szkoleń, doradztwo, realizuje również szereg projektów własnych jak i zadania zlecone przez Powiatowy Urząd Pracy.

Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatyw Rozwoju Obszarów Wiejskich służy wsparciem w zakresie szkoleń jak i pomocą w przygotowywaniu wniosków w ramach PROW 2007 – 2013 w tym dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Fundacja URSUS wspiera swoim działaniem między innymi szeroko rozumianą turystykę wiejską poprzez organizację szkoleń, pomoc w budowaniu produktów turystycznych, promocję turystyki wiejskiej regionu na targach oraz pomoc w przygotowywaniu wniosków dla przedsiębiorców w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej. Zgłoszenia przyjmowane są przez Stowarzyszenie DIROW do 22 marca do 14.30 pod numerem telefonu: 91 419 08 91, lub 516 196 740.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.dirow.pl

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony