Wyszukiwarka
Treść główna

Starostwo Powiatowe w Gryfinie i podległe mu jednostki akcentują swój udział w działaniach zmierzających do integracji europejskiej poprzez budowanie dobrego sąsiedztwa nad Odrą. Poza formalnymi umowami o współpracy, zawieranymi z zagranicznymi partnerami, istnieje także wiele nieformalnych porozumień.

Umowy o współpracy:

Starostwo Powiatowe w Gryfinie:

  1. Porozumienie dotyczące partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Gryfino w RP reprezentowanym przez Starostę Gryfińskiego Lecha Szymanowicza a Powiatem Uckermark w RFN reprezentowanym przez Starostę Uckermark Joachima Benthina zawarte 28.01.2000 roku.
  2. Umowa o współpracy pomiędzy Powiatem Gryfiński reprezentowanym przez Starostę Gryfińskiego Ewę De La Torre, Wicestarostę Józefa Rucińskiego a Ewangelicką Organizacją Opiekuńczą dla Młodzieży, Zakładem Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. reprezentowaną przez Dyrektora Siegfrieda Dreusicke zawarta 04.12.2003 r.
Gminy
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony