W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwane dalej osobami uprawnionymi, mogą kontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie za pośrednictwem

  • poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • strony internetowej www.gryfino.powiat.pl; ponadto na stroniehttp://bip.gryfino.powiat.pl/index.php?show=elad_zary udostępnione są adresy e-mail do wszystkich komórek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu
  • fax nr 91 4163002,

oraz osobiście

  • Kancelaria Ogólna (parter, pok. nr 11) i Sekretariat Starosty (I piętro, pok. nr 20) mieszczące się w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4
  • Sekretariat Starostwa (I piętro, pok. nr 104) przy ul. 11 Listopada 16 d.

Proste sprawy urzędowe załatwiane są bezpośrednio przez pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Załatwienie takiej sprawy przez osobę uprawnioną nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

W sprawach szczególnie skomplikowanych osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) i SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych) co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie za pośrednictwem osoby słyszącej pod numerem telefonu 914045000 lub 914153182, przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W zgłoszeniu należy wskazać rodzaj sprawy jaką chcemy załatwić w Urzędzie.

Urząd po dokonaniu zgłoszenia zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji takiego świadczenia, zawiadomi osobę uprawnioną, podając uzasadnienie i wyznaczając jednocześnie możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień.

W kontaktach ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej. Osoba przybrana jest to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osoba uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony