Herb i flaga powiatu gryfińskiego

Herby i flagi od najdawniejszych czasów stanowiły namacalny znak odrębności organizacyjnej i prawnej rodów, miast, ziem oraz całych państw. Wokół wspomnianych symboli i znaków grupowały się wspólnoty ludzkie oraz całe narody odnajdując w nich swą odrębność i tożsamość. Obecnie obowiązujące przepisy upoważniają rady powiatów do nadawania powiatom herbów i flag w sposób urzędowy, z uwzględnieniem przesłanek i wzorów historycznych.

Herb powiatu gryfińskiego uwzględnia wszystkie aspekty historyczne oraz symbolikę jaka ukształtowała się na przestrzeni dziejów na jego obecnym obszarze. Ziemie wchodzące dzisiaj w skład powiatu gryfińskiego w XII i I połowie XIII wieku należały do Pomorza. W II połowie XIII stulecia południe współczesnego powiatu gryfińskiego zostało podbite przez elektorów brandenburskich, którzy utworzyli tu tzw. Nową Marchię.


Wzór herbu powiatu gryfińskiego

Głównym ośrodkiem i stolicą nowej jednostki organizacyjnej i administracyjnej stała się odtąd Chojna, lokowana przez władców Brandenburgii około 1267 roku. Ostatecznie granica pomorsko-brandenburska, która na interesującym nas terenie utrwaliła się na przełomie XIII i XIV wieku przecięła na pół obszar obecnego powiatu gryfińskiego. Jego północ z miastami Gryfino, Banie i Widuchowa stanowiła integralną część Pomorza, południe zaś z Chojną, Trzcińskiem Zdrój, Cedynią, Moryniem i Mieszkowicami weszło na trwałe w skład Brandenburgii (z przerwą w latach 1402-1454, gdy Nowa Marchia znalazła się w rękach Krzyżaków). Wchodząca w skład Pomorza północna część obecnego powiatu gryfińskiego po podziale ziemi pomorskiej w 1295 roku na księstwa wołogoskie i szczecińskie znalazła się w granicach tego ostatniego. Herbem linii szczecińskiej Gryfitów był od schyłku XIII wieku czerwony wspięty gryf ze złotymi pazurami i dziobem srebrnym polu.

Po wymarciu w 1464 roku szczecińskiej linii Gryfów i po ciężkich walkach z Brandenburgią, Pomorze zostało ostatecznie zjednoczone przez księcia Bogusława X. Władca ten na początku Xvi wieku zaczął myśleć o uporządkowaniu dotychczas obowiązujących na Pomorzu herbów ziemskich i wprowadzeniu renesansowego herbu wielopolowego. Bogusław X nie zdążył już stworzyć nowego herbu. Uczynili to jego następcy na przełomie lat 20 i 30-tych XVI stulecia. Powstał wówczas wielki dziewięciopolowy herb Pomorza, na którym czerwony wspięty gryf w srebrnym polu (dawny herb linii szczecińskiej Gryfów) symbolizował Pomorze jako całość. Natomiast herbem elektorów brandenburskich od początku istnienia Marchii Brandenburskiej stał się czerwony orzeł w srebrnym polu. Jednak Nowa Marchia jako część składowa Brandenburgii nie uzyskała nigdy osobnego herbu. Trój polowy herb powiatu gryfińskiego wskazuje na losy historyczne ziem tworzący dziś wspaniały powiat. Znajdujący się w górnym srebrnym (białym) polu czerwony wspięty gryf ze złotymi (żółtymi) pazurami i dziobem wzorowanym na godle umieszczonym na sztandarze księcia pomorskiego Eryka I z I połowy XV wieku, będącego jednocześnie królem Danii, Szwecji i Norwegii, świadczy o przynależności wspomnianego terenu (północ) do Pomorza. Użycie w prawym dolnym błękitnym polu złotej korony elektorów brandenburskich (przejętej z herbu Chojny stolicy Nowej Marchii) symbolizuje południe Powiatu Gryfińskiego wchodzące od II połowy XIII wieku w skład Brandenburgii.

Znajdująca się w lewym dolnym srebrnym polu błękitna wstęga rzeki Odry w pas jest symbolem łączności i jedności ekonomicznej dawnych ziem Pomorza i Nowej Marchii wchodzących dziś w skład powiatu gryfińskiego. Odra od średniowiecza spajała bowiem, pod względem gospodarczym Pomorze, nie tylko z Brandenburgią, ale także ze Śląskiem i Wielkopolską (przez Wartę). Był to przez całe stulecia główny szlak wymiany między Polską, ziemiami śląskimi, Brandenburgią a Pomorzem. Pomimo licznych konfliktów i wojen elektorzy brandenburscy i książęta pomorscy starali się nie niszczyć handlu odrzańskiego przynoszącego im znaczne dochody. Z dobrodziejstwa Odry korzystało wreszcie samo Gryfino, będąc przez całe średniowiecze portem rzecznomorskim (w epoce nowożytnej już tylko rzecznym). Dziś Odra nie tylko spaja ziemie powiatu gryfińskiego, ale także staje się symbolem łączności między Polską, a jej zachodnim sąsiadem.


Wzór flagi powiatu gryfińskiego

Flaga powiatu gryfińskiego o proporcjach 5:8 jest płatem dzielonym poziomo o czterech równych pasach w barwach herbu powiatowego: czerwonym (gryf pomorski), złotym (żółtym, korona elektorów brandenburskich) , błękitnym (wstęga Odry oraz barwa dolnego prawego pola) i srebrnym (białym, barwa górnego pola oraz dolnego lewego).

Do pobrania - herb
 1. Pobierz herb powiatu (wersja 1 kolor - CorelDraw9)
  Wykorzystanie: druk czarno-biały lub jednokolorowy w drukarni, na drukarce komputerowej lub do powielania na ksero
 2. Pobierz herb powiatu (wersja Grayscale - CorelDraw9)
  Wykorzystanie: druk materiałów w skali szarości lub jednokolorowych w drukarni lub na drukarce komputerowej
 3. Pobierz herb powiatu (wersja RGB - CorelDraw9)
  Wykorzystanie: druk na drukarce komputerowej, umieszczenie w serwisie www lub inna prezentacja na ekranie monitora komputerowego, rzutnika itp.
 4. Pobierz herb powiatu (wersja CMYK - CorelDraw9)
  Wykorzystanie: druk w pełnym kolorze (rozbarwienia) w drukarni
 5. Pobierz herb powiatu (wersja Pantone - CorelDraw9)
  Wykorzystanie: druk kolorowy w drukarni - kolory zdefiniowane wg wzornika farb drukarskich Pantone
 6. Pobierz herb powiatu (wersja RAL - CorelDraw9)
  Wykorzystanie: do prezentacji zewnętrznej (farby fasadowe, grafika z folii samoprzylepnej itp.) - kolory zdefiniowane wg wzornika RAL
 7. Pobierz herb powiatu (wersja 1 kolor - PostScript)
 8. Pobierz herb powiatu (wersja Grayscale - PostScript)
 9. Pobierz herb powiatu (wersja RGB - PostScript)
 10. Pobierz herb powiatu (wersja CMYK - PostScript)
 11. Pobierz herb powiatu (wersja Pantone - PostScript)
 12. Pobierz herb powiatu (wersja RAL - PostScript)
Gminy
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony