Cedyński Park Krajobrazowy utworzony został 1 kwietnia 1993 roku. Znajduje się na terenie gmin Chojna, Cedynia, Mieszkowice i Moryń, a jego powierzchnia wynosi 308,5 km2.

 

Charakterystyka
Swoje walory Park zawdzięcza dużym zróżnicowaniem krajobrazu na niewielkim terenie. 62% obszaru parku stanowią lasy, pozostałą część tereny rolnicze. Zachodnią granicą Parku jest rzeka Odra. Na terenie Parku występuje zjawisko zwane kryptodepresją. Najwyższe wzniesienie (wzgórz Zwierzyniec) usytuowane jest na wysokości 167 m n.p.m., a najniższe (misa jeziora Morzycko) na głębokości 60 m, czyli poniżej poziomu morza.

Flora

Obszary Parku charakteryzują się niezwykle bogatą szatą roślinną. Wyróżnia się 640 gatunków. Do gatunków, które podlegają ochronie zalicza się m.in.: cis pospolity, wiśnię karłowatą, bluszcz pospolity, sasankę łąkową, wiciokrzew pomorski, storczyk purpurowy, grzybienie białe, pierwiosnki lekarskie, konwalie majowe. W parku występują rośliny kserotermiczne z obszarów przyśródziemnomorskich, których nie można spotkać w żadnym innym miejscu w Polsce: dąb omszony, nawrot czerwono-błękitny, szyplin zielny, oman niemiecki. Występuje bogactwo roślin pływających, podwodnych, nadwodnych, szuwarowych, bagiennych i torfowiskowych.

Fauna

Urozmaicony charakter Parku stwarza idealne warunki życia dla wielu zwierząt, w tym zagrożonych wyginięciem. Występują tutaj liczne gatunki ptaków (bieliki, rybołowy, kanie czarne i rude, bociany czarne, żurawie), ssaków (wilki, bobry, wydry, jeże i nietoperze) oraz płazów i gadów (traszki grzebieniaste, kumaki nizinne, żaby śmieszki, grzebiuszki ziemne, żółwie błotne, padalce i żmije zygzakowate).

Rezerwaty Cedyńskiego Parku Krajobrazowego:
 
Rezerwat Bielinek - leśno-stepowy o powierzchni 75,5 ha, utworzony w celu zachowania zespołów leśno-stepowych na stromych zboczach doliny Odry. Najcenniejszy z ekstrazonalnie występującym dębem omszonych, nawrotem czerwono-błękitnym, szyplinem zielnym i omanem niemieckim - przedstawicielami gatunków kserotermicznych (ciepłolubnych) z obszarów przyśródziemnomorskich.

Olszyna Źródliskowa - o pow. 1,00 ha. Rezerwat utworzony w celu zachowania skrzypu olbrzymiego, rzadkiej rośliny stanowiącej element flory górskiej regla dolnego.

Dąbrowa Krzymowska - o pow. 30,44 ha. Rezerwat utworzony w celu zachowania rzadkiego w skali kraju starego dębu bezszypułkowego z domieszką starych sosen. Wiek drzew od 250 do 400 lat.

Olszyny Ostrowskie - rezerwat ścisły o pow. 9,5 ha, utworzony w celu zachowania rzadkiego olsu i roślin chronionych.

Dolina Świergotki - o pow. 11,00 ha, utworzony dla zachowania buczyny pomorskiej i grądu z przytuliną leśna w pięknej, głębokiej dolinie rzeki.

Rezerwat Jeziora Siegniewskie - jest rezerwatem ornitologicznym o powierzchni 10,41 ha położonym w gminie Mieszkowice. Jeziora Siegniewskie położone są w lesie w prawo od strony Mieszkowice-Gozdowice. Rezerwat został utworzony w celu ochrony ptactwa wodnego. Ochronie podlegają rzadkie gatunki ptactwa - perkoz, żuraw, bąk, błotniak stawowy, kaczka czernica, orzeł bielik, czapla siwa, bocian czarny oraz roślinność wodna i szuwarowa - widłak jałowcowaty, kłoć wiechowata, wąkrota zwyczajna. Na terenie rezerwatu znajduje się ścieżka spacerowo-edukacyjna oraz stanica myśliwska "Szarakówka".

Rezerwat Przyrody „Wrzosowiska Cedyńskie” im. inż. Wiesława Czyżewskiego - rezerwat został utworzony 11 kwietnia 1984 roku. Celem ochrony jest zachowanie wzgórz pokrytych wrzosowiskami oraz stanowisk roślinności kserotermicznej. Obszar rezerwatu obejmuje 72,02 ha powierzchni Nadleśnictwa Mieszkowice. Rezerwat wpisany jest do światowej bazy obszarów chronionych. Nie jest udostępniony do zwiedzania poza ścieżka prowadzącą od miejsca postojowego do pamiątkowego głazu.
 
Kostrzyneckie Rozlewisko - o pow. 746,23 ha jest najcenniejszym użytkiem ekologicznym Parku utworzonym w celu ochrony obszarów zalewowych Odry jako miejsca rozrodu i stałego przebywania ptaków, płazów, gadów i ssaków. Rozlewisko zasiedla 109 gatunków lęgowych ptaków i ok. 50 przelotnych i zimujących.

W parku znajduje się też 30 pomników przyrody, drzew i alei. Ich lista jest stale uzupełniana o nowe obiekty.

Fotogaleria

Walory przyrodnicze
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony