Stan zabezpieczenia usług medycznych pierwszej pomocy przez służby ratownictwa medycznego na terenie powiatu gryfińskiego był tematem posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego, które odbyło się 5 marca 2014r.

Oprócz członków Komisji i Radnych Powiatu w posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście: pani Irena Stankiewicz – Kierownik Oddziału Ratownictwa Medycznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, pani Edyta Nowotarska – Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Gryfinie oraz pan Grzegorz Dolata – Kierownik Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie i Chojnie.

W czasie posiedzenia przedstawione zostało między innymi rozlokowanie i wyposażenie karetek Pogotowia Ratunkowego na terenie powiatu, standardy czasowe i procedury obowiązujące załogi karetek w momencie wezwania do osoby potrzebującej oraz prawne aspekty świadczenia usług medycznych pierwszej pomocy przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego. Wyjaśnione zostały również procedury współdziałania Pogotowia ze szpitalami w przypadku konieczności przetransportowania osób hospitalizowanych do innych placówek.

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony