Informujemy, że Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego od 12 maja 2020 r. uruchomił nabór wniosków w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19. Celem Programu jest pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa. Program zakłada wsparcie III sektora m.in. poprzez dofinansowanie kosztów funkcjonowania, dotacje na adaptację prowadzonych projektów do sytuacji epidemicznej oraz na działania wspierające instytucje publiczne w walce z epidemią. Budżet programu wynosi 10 mln zł.

 

Dofinansowanie można otrzymać tylko na jeden wniosek w ramach dwóch priorytetów:

Priorytet 1: Działania wspierające – maksymalna kwota dotacji – 50 000 zł

Priorytet 2: Bezpieczeństwo NGO – maksymalna kwota dotacji – 40 000 zł

Nabór wniosków odbywa się w Systemie Obsługi Dotacji (Generatorze Wniosków) i prowadzony jest w sposób ciągły – do wyczerpania środków lub do czasu zakończenia Programu tj. do 30.11.2020 r. Przy aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny. 

Szczegółowe informacje, w tym zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny wniosków dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności, pod linkiem: https://niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony