Koniec sierpnia i początek września to czas licznych dożynek. Sołectwa lub gminy organizują imprezy we własnym zakresie lub, jak to było w przypadku gminy Banie, korzystają ze środków zewnętrznych. Gmina Banie otrzymała środki Z DIROW, czyli Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich.  W gminnych dożynkach, które odbyły się w Lubanowie uczestniczyli przedstawiciele tego stowarzyszenia: Wojciech Konarski, Jerzy Miler  i Janusz Skrzypiński.

DIROW jest lokalną grupą działania skupiającą przedsiębiorców, stowarzyszenia, parafie, jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu gryfińskiego (bez gminy Trzcińsko-Zdrój) oraz gminy Kozielice i Bielice. Misją stowarzyszenia jest wykorzystywanie inicjatyw społecznych oraz walorów przyrodniczo-historycznych w celu wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru, intensyfikacji rozwoju gospodarczego oraz podniesienia poziomu życia społeczności lokalnej.

Na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju  Stowarzyszenie DIROW dysponuje środkami w wysokości 7 199 772 zł. W ramach naborów ogłaszanych przez stowarzyszenie można składać wnioski o przyznanie pomocy na działania:

  • różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • tworzenie i rozwój mikro-przedsiębiorstw
  • odnowa i rozwój wsi
  • małe projekty.

Władzami DIROW, oprócz Walnego Zgromadzenia, są Zarząd LGD w składzie: Tomasz Siergiej prezes Zarządu, wiceprezesi Barbara Rawecka i Maciej Racinowski oraz członkowie  Bogdan Adrabiński, Jan Maranda, Henryk Mąka, Jerzy Miler, Teresa Sadowska i Andrzej Salwa, Rada LGD w skład której wchodzą: Janusz Skrzypiński – przewodniczący, Krzysztof Nowak – wiceprzewodniczący, Teresa Kulińska – sekretarz oraz członkowie:  Ryszarda Bekier, Michał Lidwin, Małgorzata Gabryś-Portkowska, Robert Górski, Sławomir Jasek, Marian Kozieł, Monika Mąka, Józef Piątek, Jarosław Przygoda, Janusz Siedmiogrodzki, Marek Woś, Piotr Wilczyński oraz Komisja Rewizyjna w składzie: Tadeusz Ruchniak – przewodniczący, Henryk Kłapouch – wiceprzewodniczący oraz członkowie: Jerzy Domaradzki, Wojciech Konarski i  Stanisław Kabat.

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony