W dniu 30 sierpnia 2013 r. na kąpielisku W Moryniu odbyły się pokazy ratownictwa wodnego oraz działania profilaktyczne z zakresu działania pierwszej pomocy. Organizatorem działań profilaktycznych było Biuro Zarządu WOPR Województwa zachodniopomorskiego, które przygotowało szkolenie dla dzieci w ramach Błękitnego Patrolu i Błękitnej Energii PLNG min. zasad udzielania pomocy ofiarom wypadków.

W pokazach działań w ratowniczych brali udział członkowie Dryżyny WOPR Moryń, którzy zaprezentowali ewakuację osób po szkodowych w wypadku kajaka, łodzi oraz osoby topiącej się na jeziorze.  Działania ratownicze WOPR Moryń przeprowadził z wykorzystaniem łodzi motorowych oraz podręcznego sprzętu ratowniczego  - łodzie wiosłowe, kołowroty, rzutki.

W ramach pokazów WOPR Moryń współdziałał ratownikami z tworzonej Drużyny WOPR Chojna.

Wato zaznaczyć, ze w trakcie sezonu letniego 2013 WOPR Moryń wykonał 21 godzin patroli wodnych na jeziorze Morzycko. Zakres patroli wodnych dotyczył monitorowania zagrożeń obszaru wodnego, monitoring środowiska,  działań profilaktycznych, prowadzenia działań ratowniczych (wywrotki kajaków, żaglówek). Szczególny nacisk  nakierowano na informowanie korzystających ze sprzętu wodnego o obowiązku używania kamizelek asekuracyjnych i zagrożenia strony środków psychoaktywnych.

Pokaz działań ratowniczych był elementem zakończenia sezonu letniego na kąpielisku w Moryniu. Kąpielisko w Moryniu planowane jest na bazę szkoleniową ratownictwa wodnego dla gmin z południa powiatu gryfińskiego, które będą zainteresowane współpracą z WOPR i Gminą Moryń. W tym sezonie letnim staże ratownicze odbyło 15 kandydatów na ratownika wodnego z powiatu gryfińskiego.

Działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wodnego realizowane są dzięki wsparciu finansowanemu Gminy Moryń w ramach realizacji zadania publicznego r. przez WOPR Województwa Zachodniopomorskiego i jego struktury powiatowe.

 

Opracowanie: Drużyna WOPRMoryń

Foto: by WOPR Moryń 

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony