Zgodnie z corocznym jesiennym obyczajem wdrożonym w rytm warsztatowych imprez wspólnie z Powiatową Społeczną Radą d/s Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie 20 września 2013 r. odbyła się V Powiatowa Olimpiada Integracyjna o Puchar Starosty Gryfińskiego.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Starosta Powiatu Gryfińskiego - Wojciech Konarski, Wicestarosta - Jerzy Miler, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Marianna Kołodziejska - Nowicka, Burmistrz Mieszkowic - Andrzej Salwa, Sekretarz Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach - Gabriela Kotowicz, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie - Edward Piotrowski, Dyrektor Gimnazjum w Mieszkowicach - Remigiusz Rzepczak , Dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu - Krzysztof Jaz, Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej - Pani Grażyna Mazur, Państwo Elwira i Fortunat Profe-Mackiewicz, Pani Jadwiga Jastrzębska - Kierownik OPS w Moryniu.

Adresatami zawodów były osoby niepełnosprawne z terenu powiatu gryfińskiego. W spotkaniu wzięło udział około 140 osób w tym 100 osób niepełnosprawnych.

Głównym celem tego sportowo - rekreacyjnego sposobu spędzania czasu była integracja zdrowych, młodych ludzi z osobami, które dotknęła różnego rodzaju niepełnosprawność.

Dzięki wspólnej zabawie, rywalizacji sportowej wszyscy uczymy się pokory, szacunku do drugiego człowieka jak również radości w pokonywaniu przeszkód zdobywając jak najlepsze wyniki sportowe.

Pomimo jesiennej słoty wśród zawodników żarzył się gorący olimpijski duch współzawodnictwa.

Oprócz emocji sportowych organizatorzy zapewnili wszystkim zawodnikom i zaproszonym gościom gorący posiłek, ciasto i napoje.

Podsumowaniem spotkania było wręczenie wszystkim zawodnikom medali, a drużynom pamiątkowych dyplomów, statuetek oraz pucharów.

Organizatorzy dziękują zawodnikom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia imprezy.

 Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony