Powiat Gryfiński wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział Zachodniopomorski organizuje projekt dotyczący  Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP).

Mieszkańcy powiatu będą mogli skorzystać z usług mobilnego stanowiska ds. ZIP, na spotkaniach, które odbędą się:

 

  • 10 grudnia 2013 r. w Moryniu w Regionalnym Biurze „Geoparku”, Plac Wolności 2, w godzinach 1100-1530,
  • 17 grudnia 2013 r. w Cedyni w Urzędzie Miasta i Gminy, Plac Wolności 1
    w godzinach 1100-1530.

Z usługi Zintegrowanego Informatora Pacjenta, mogą skorzystać również mieszkańcy gmin ościennych.

Zintegrowany Informator Pacjenta służy m.in. sprawdzeniu swoich praw do świadczeń zdrowotnych, dostępu do swojej historii świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ, informacji
o wykonanych badaniach i refundowanych lekach oraz o kosztach tych świadczeń.

Informacje na koncie w ZIP są dostępne w ciągu 24 godzin od aktywowania konta, czyli po wprowadzeniu loginu i hasła, otrzymanego w wymienionych powyżej punktach konsultacyjnych.

Konto ZIP można założyć tylko osobiście (osoby pełnoletnie), za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu.

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony