17 grudnia 2013 r. radnym Rady Powiatu w Gryfinie w trakcie wspólnego posiedzenia Komisji, Firma ,,Blue Ocean” Business Consulting Sp. z o.o. w Warszawie przedstawiła prezentację II Etapu prac Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego. Zgodnie z zapisami art. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U z 2011 r. Nr 5 poz. 13 z późn. zm)

,,Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwany dalej ,,planem transportowym”, w przypadku planowanego organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej, opracowuje: powiat liczący  co najmniej 80 000 mieszkańców – w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich”.

Radnym zaprezentowano zebrany materiał części opracowania dotyczący:

1. Sieci połączeń drogowych w powiecie oraz charakterystyki aktualnej oferty przewozowej.

2. Ocenę i prognozę potrzeb przewozowych. Zasadność uruchomienia przewozów pasażerskich. Określenie trybu wyboru operatora.

3. Kierunki rozwoju transportu publicznego. Strategiczne węzły przesiadkowe. Tworzenie sieci transportowej. Zapotrzebowanie na przewozy o charakterze użyteczności publicznej.

Radni wnieśli uwagi, które zostaną ujęte w dalszych etapach prac nad Planem. W lutym 2014 r. planowane jest przedstawienie całości opracowania.


Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony