Nie tak dawno informowaliśmy o spotkaniu przedstawicieli związków zawodowych i samorządowców w sprawie przyszłości Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. Efektem wspólnej dyskusji było porozumienie, na mocy którego strony zobowiązują się wystąpić do Ministra Skarbu Państwa z inicjatywą natychmiastowego wszczęcia dialogu społecznego w sprawie strategii Państwa co do dalszego rozwoju i funkcjonowania PGE, a szczególnie Elektrowni Dolna Odra. Pierwszym efektem działania związkowców i samorządowców było spotkanie przedstawicieli Elektrowni Dolna Odra Wojciecha Dobraka - dyrektora Oddziału i Jana Nowysza - dyrektora ekonomiczno-finansowego ze starostą Wojciechem Konarskim.
Dyrektor Oddziału Zespołu elektrowni Dolna Odra Wojciech Dobrak przedstawił jakie inwestycje będą przeprowadzone w najbliższym czasie przez zakład. Jedną z nich jest zaprojektowanie i wybudowanie przez SEC Sp. z o. o. „magistrali średnicowej” łączącej systemy ciepłownicze zasilane przez Elektrownię Szczecin i przez Elektrownię Pomorzany, druga zaś to umowa  ramowa, mówiącą o współpracy przy rozwoju lokalnego rynku ciepła poprzez stworzenie wspólnej oferty dla odbiorców. W Nowym Czarnowie wykonano remont modernizacyjny bloku nr 5. W grudniu rozstrzygnięto także przetarg na świadczenie usługi „interwencyjna rezerwa zimna” polegającej na dysponowaniu oraz wykorzystaniu jednostek wytwórczych wykonawcy przez Operatora Sieci Przesyłowej (OSP) do interwencyjnego równoważenia bilansu mocy czynnej. Zakresem swoim usługa obejmuje:
  • utrzymywanie jednostek wytwórczych wykonawcy w gotowości do uruchomienia i uzyskanie poleconego przez OSP poziomu obciążenia mocą czynną,
  • wykorzystanie zdolności jednostek wytwórczych wykonawcy, polegające na uruchomieniu tych jednostek i wprowadzeniu do sieci energii elektrycznej, wytworzonej przez te jednostki w ilości i w czasie określonych w poleceniu OSP.
Dwa bloki Elektrowni Dolna Odra nr 1 i 2 będą świadczyły te usługi do 2017 r. z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata.
 
Starosta Wojciech Konarski poinformował, że 21 stycznia 2014 r. inwestor Polskie Sieci Energetyczne, Wojewoda Zachodniopomorski Marcin Zydorowicz oraz Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, przedstawiciele gmin: Goleniów, Stepnica, Gryfino, Wolin i Police, a także Zarządy Powiatów: goleniowskiego, kamieńskiego, polickiego i gryfińskiego podpiszą List intencyjny w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Dyrektor Wojciech Dobrak poinformował, że zaproponuje dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie bliższą współpracę i zaproponuje objęcie klas Technikum Elektrycznego patronatem Elektrowni Dolna Odra.
Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony