21 stycznia 2014 r. inwestor Polskie Sieci Energetyczne, Wojewoda Zachodniopomorski Marcin Zydorowicz oraz Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, przedstawiciele gmin: Goleniów, Stepnica, Gryfino, Wolin i Police, a także zarządy powiatów: goleniowskiego, kamieńskiego, polickiego i gryfińskiego podpisali List intencyjny w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

W Liście czytamy m.in., że wszystkie wymienione strony stwierdzają potrzebę rozbudowy i modernizacji elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa zachodniopomorskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na terenie północnozachodniej Polski. Realizowane inwestycje sprzyjać będą zrównoważonemu rozwojowi wszystkich gmin i powiatów, poprawią zaopatrzenie w energię elektryczną mieszkańców i odbiorców na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz stworzą korzystne warunki do realizacji nowych inwestycji.

Wśród wielu wskazanych inwestycji w powiecie gryfińskim mają być realizowane:   

  • budowa linii 220 kV Pomorzany – nacięcie linii Krajnik – Glinki,
  • przebudowa linii 220 kV Krajnik – Glinki,
  • rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Krajnik,
  • budowa linii 400 kV Baczyna – Krajnik oraz
  • instalacja przesuwników fazowych na linii 400 kV Krajnik – Vierraden.

Wszystkie samorządy zobowiązują się wspierać proces budowy i rozbudowy elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa zachodniopomorskiego, w ramach Programu Rozbudowy Krajowej Sieci Przesyłowej. Podejmą niezbędne działania w ramach kompetencji, określonych obowiązującymi przepisami prawa, do niezwłocznego załatwiania spraw, mając na uwadze interes społeczny i słuszny interes obywateli, w szczególności w zakresie doprowadzenia do uzyskiwania przez Inwestora ostatecznych decyzji administracyjnych oraz terminowego wprowadzenia inwestycji do dokumentów planistycznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego wszystkich szczebli w celu realizacji inwestycji.

Samorządy będą prowadzić akcje informacyjne i promować program inwestycyjny wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Wszystkie Strony Listu intencyjnego  wyrażają wolę udzielania wzajemnej pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, m.in. w formie wymiany informacji oraz materiałów koniecznych do opracowania dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji.

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony